Igualtat entre sexes Sensibilitzar a les persones que formen part de l’ajuntament en matèria de gènere i igualtat d’oportunitats entre dones i homes

 Donar a conèixer eines i metodologies que fomentin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’activitat professional

 Facilitar un major coneixement en relació a la integració de la perspectiva de gènere en la pràctica professional