Prevenció i abordatge de l'assetjament sexual

Categoria: Sensibilització
Sumari: 

L'objectiu d'aquest curs és oferir informació relacionada amb l'assetjament per raó de sexe i/o gènere en el context laboral, i donar a conèixer el procediment habilitat per tal d'atendre aquests casos a l'Ajuntament de Tarragona, tal i com estableix el Protocol aprovat pel Consell plenari, el 18 de maig de 2018. 

Secció 1ª Àmbit d'aplicació

Secció 2ª Tipus d'assetjament sexual

secció 3ª Procediment d'actuació

Secció 4ª Material complementari

QÜESTIONARI FINAL

Tot i que no és imprescindible, recomanem fer una lectura de l'esmentat document abans d'accedir als materials. 


Data d'inici:  Diumenge, 30 Juny 2019
Data d'inici d'inscripció:  Dissabte, 13 Octubre 2018
Data final d'inscripció:  Dimecres, 31 Octubre 2018
Temes: 5

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.